Procediment EEG/ERP (Electroencephalography / Event Related Potential)

Els participants en l’estudi concreten un dia i una hora amb l’experimentador per a fer l’estudi.
En arribar al laboratori el participant és rebut per l’experimentador que l’acompanya a la sala on es realitzarà la prova i li explica la finalitat de l’estudi i el procediment que es seguirà. Si el participant està conforme, signarà el “consentiment informat” i es procedirà a fer la prova.
En aquest tipus d’estudis es registra l’activitat elèctrica del cervell del participant mentre que, assegut còmodament, fa alguna activitat tipus: sentir uns estímuls auditius, anomenar unes imatges que apareixen per la pantalla d’un ordinador, etc...

Per a poder registrar l’activitat elèctrica del cervell es col·loca un “casc” al participant  amb 32 o 64 elèctrodes que permeten que el sistema de captura gravi, en forma d’ones, l’activitat de cada un dels elèctrodes. Per obtenir un bon senyal, cal afavorir el contacte de l’elèctrode amb la pell, pel que  s’utilitza un gel viscós i d’alta densitat que s’aplica entre la pell i el contacte de l’elèctrode. Un cop acabat l’estudi, s’ofereix al participant la possibilitat de rentar-se el cap a les pròpies instal·lacions dels laboratoris.


Els estudis que es realitzen amb aquest procediment acostumen a durant uns 60 minuts: uns 20 o 30 per a col·locar el casc i garantir el bon contacte dels  elèctrodes amb la pell i uns 20 o 30 minuts per a fer la tasca que serveix d’estudi.

Per saber-ne més: