Audio tactile integration in the flutter range

Tipo: 
Conductual Adulto
Responsable: 
SOTO, Salva - DECO, Gustavo – PANNUZI, Mario
Requisitos: 

Sense restriccions.

Estado: 
No activo
Duración: 
240min
Descripción: 

L'experiment consisteix en mesurar els llindars de detecció tàctil i àudio per estímuls vibratoris a freqüències baixes (10-50 Hz). L'objectiu principal és analitzar com  integren els senyals vibratoris l’oïda i el tacte.