Recerca amb adults

En els Laboratoris de Neurociència de la Universitat de Pompeu Fabra estem portant a terme diferents recerques encaminades a estudiar com els corticals, neuronals, sinàptics de les funciones sensorials (visuals, auditives, ...) en éssers humans al llarg de la seva vida.

Als nostres laboratoris es realitzen estudis relacionats amb el llenguatge, la memòria i l’atenció, utilitzant diversos mètodes de recerca. Disposem de vàries sales, entre elles set cabines insonoritzades, tres sales aïllades electromagnèticament per al ús de potencials evocats, eye-tracker i hardware específic per altres estudis

Actualment s’estan portant a terme diversos estudis amb adults, entre els que podem anomenar els estudis conductuals com:

Red Figures  Face Language Priming  Change of Mind  Continuation  Pink Elephant  Señales Ostensivas

Altres estudis, que es duen a terme en sales aïllades electromagnèticament per treballar sota les condicions necessàries en l’estudi de potencials evocats, inclouen la medició i observació de l’activitat cerebral durant els mateixos. Entre aquests darrers, podem destacar:

Switching Task  MMN 

Altres, treballen amb la integració multi-sensorial i altres mecanismes relacionats com:

Qué Palabra!?  Vibrotàctil

Si vols participar en qualsevol dels estudis esmentats anteriorment pots accedir al formulari d’inscripció i els postres experimentadors es posaran en contacte amb tu en cas que estiguis dintre del perfil seleccionat.

Per veure la llista completa dels estudis realitzats als nostres laboratoris pots accedir al llistat d’experiments de la UCC.

Llistat d'estudis

Intranet