Priming

Tipus: 
Conductual Adult
Responsable: 
Elisa Ruiz Tada
Requisits: 

Castellano parlants

Estat: 
Actiu
Durada: 
30min
Descripció: 

Va a veure les cares en una pantalla amb algunes frases en espanyol, i se li va demanar respondre a unes preguntes.