Switching-Preparation time

Tipus: 
Conductual Adult
Responsable: 
Marco Calabria
Requisits: 

Bilingües català-castellà, entre 40 i 45 anys d’edat.

Estat: 
Actiu
Durada: 
60min
Descripció: 

Dos experiments de denominació de dibuixos en Català i Castellà. Els dibuixos es presentaran en diferents blocs: en alguns d'ells la denominació serà en un sol idioma (Català o Castellà) i en altres els idiomes estaran barrejats.