Logical Reasoning Adults

Tipus: 
Conductual Adult
Responsable: 
MARTÍN, Ana
Requisits: 

No haver participat en estudis de raonament lògic

Estat: 
Actiu
Durada: 
45min
Descripció: 

L'estudi pretén identificar aspectes conductuals que caracteritzen els processos d'inferència lògica en adults. Els participants realitzaran una tasca no lingüística de raonament on es veuran uns vídeos i respondran a algunes preguntes.