CP in LSC

Tipus: 
Conductual Adult
Responsable: 
GIMENO, Marc
Requisits: 

Estudiants de Traducció i Interpretació amb LSC

Estat: 
No actiu
Durada: 
60min
Descripció: 

Experiment per estudiar la percepció de la Llengua de Signes Catalana.