The role of bottom-up attention below level of awareness in binocular rivalry

Tipus: 
Conductual Adult
Responsable: 
PAPAI, Marta
Requisits: 

Sense ulleres si us plau

Estat: 
Actiu
Durada: 
600min
Descripció: 

El rol de l'atenció 'bottom-up' per sota del nivell de consciència en la rivalitat binocular.

Mitjançant un experiment de rivalitat binocular mesurem l'alternança de dos estímuls visuals diferents (/que no són similars). Amb aquest mètode podem observar un dels mecanismes que intervenen en l'estereòpsia, és a dir, com percebem la fondària visualment.