Ultimatum Game

Tipus: 
Conductual Adult
Responsable: 
VIVES, Marc Lluís
Requisits: 

Catalans

Estat: 
No actiu
Durada: 
30min
Descripció: 

L'experiment consisteix en respondre repetides rondes d'un joc denominat Ultimatum Game. En aquest joc hi prenen partit dues persones i funciona de la següent manera: els experimentadors li donen 10 euros a un dels jugadors, el proposador, i aquest ha d'oferir una divisió d'aquests diners a l'altre jugador, el respondedor. Després, el respondedor pot acceptar o rebutjar l'oferta. Si l'accepta, els dos jugadors s'emporten la part corresponent a l'oferta del proposador. Si la rebutja, cap dels dos s'emporta res.

En aquest experiment, els participants sempre tindran el rol de respondedor. Hauran d'escoltar nombroses ofertes fetes per persones que van passar l'experiment prèviament i acceptar o rebutjar el què ofereixen.

Al final de l'experiment, tres de les rondes seran elegides a l'atzar com a pagament final, tant al respondedor com als proposadors que van fer les ofertes.