CMP v MMN

Tipus: 
ERP Adult
Responsable: 
RUIZ, Elisa
Requisits: 

Persones amb domini del espanyol que entenguin l’anglès i d’entre 18-35 anys

Estat: 
Actiu
Durada: 
120min
Descripció: 

Consisteix en escoltar i entendre frases en castellà i anglès i també veure cares. Hauràs de respondre unes breu preguntes.