Size illusion1

Tipus: 
Conductual Adult
Responsable: 
VIVES, Marc Lluís
Requisits: 

Espanyols

Estat: 
No actiu
Durada: 
20min
Descripció: 

L'experiment consisteix en respondre una tasca on s'ha de jutjar la grandària de dues paraules. Els participants es seuen a una distància determinada de la pantalla i hauran de decidir després d'una breu presentació de les dues paraules, una al costat de l'altra, quina era més gran (la de quin costat), o si eren iguals.