LanguageLearning

Tipus: 
ERP Adult
Responsable: 
CAÑIGUERAL, Roser
Requisits: 

Natives català/castellan sexe femení

Estat: 
No actiu
Durada: 
150min
Descripció: 

Els subjectes escoltaran un llenguatge inventat durant uns minuts, i després hauran de fer un test on se'ls farà preguntes sobre el llenguatge que acaben d'escoltar per tal de valorar l'aprenentatge. Tot això es repeteix per un segon llenguatge, també inventat. Durant l'experiment s'enregistrarà l'activitat cerebral amb el mètode d'EEG.