Audiovisual synchronization

Tipus: 
Conductual Adult
Responsable: 
PÉREZ, Alexis
Requisits: 

Visió i audició normal o corregida

Estat: 
No actiu
Durada: 
50min
Descripció: 

En aquest estudi el nostre objectiu és mesurar el límit sensorial per sincronitzar estímuls auditius i visuals. Per a això, manipularem la luminància dels estímuls visuals i la seva freqüència de canvi en la pantalla. Això ens permetrà obtenir un millor coneixement de les característiques del sistema visual i la implicació d'aquestes per als processos d'integració multisensorial.