ENGLISH AQUISITION

Tipus: 
Conductual Adult
Responsable: 
HERNÁNDEZ, Mireia
Requisits: 

Necessitemparticipants amb anglès com a llengua no nativa - és a dir, que mai han fet servir aquest llenguatge en el seu entorn familiar (almenys fins als 12 anys d'edat). Els participants han de ser molt competents en anglès (per exemple, comparable als estudiants d'anglès Filologia o Traducció i Interpretació; persones que han viscut en un país de parla anglès durant almenys 10 anys també estan convidats a participar ...)

Estat: 
No actiu
Durada: 
60min
Descripció: 

L’experiment consta d’una part amb ordinador i d’un parell de qüestionaris.

ORDINADOR. Hi haurà dues tasques:

1) Aniràs veient frases curtes en anglès i hauràs d’indicar (prement un dels dos botons de resposta) si son correctes (p.ex.. I need to go) o si son incorrectes. Les frases podran ser incorrectes perquè l’ordre de les paraules no estigui bé (p.ex. There was not I) o perquè alguna preposició no s’ajusti a la frase (p.ex. Jump during the fence).

2) Aniràs veient paraules i hauràs d’indicar si existeixen en anglès (p.ex. pencil) o no (p.ex. adicapo).

QÜESTIONARIS. Preguntaran sobre quan i com vas adquirir l’anglès i sobre el teu nivell subjectiu en aquesta llengua.