Els espais

Els espais dels laboratoris del CBC estan situats a la planta -1 de l’edifici de Tànger del campus de la Comunicació de la UPF i ocupen una superfície total de 242m2 distribuïts en:

 • Cabines “grans”(A, B, C, D, E, F, G, H, I, J): 10 cabines d’uns 10m2 més zona de control
 • Cabines “individuals” (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7): 7 cabines d’uns 2m2 més zona de control
 • Taller/magatzem (T, M): d’uns 26m2
 • Recepció/Sala d’espera: d’uns 22m2

Usos

Segons les peculiaritats dels estudis s’utilitzen uns espais o uns altres:

 • Les cabines 1-7 s’utilitzen per realitzar proves “conductuals” amb un sol subjecte adult
 • Les cabines A, B i C, les més properes a l’entrada, es fan servir per amb bebès
 • Les cabines D, E i F tenen protecció per les radiacions electromagnètiques (gàbia de Faraday), pel que es fan servir per estudis sistemes de mesura sensibles a aquests tipus de radiació (ERP)
 • Les cabines C, F, G, H, I i J s’utilitzen per proves que requereixen d’equipament voluminós, o amb requisits d’espai específics, com les proves multi-sensorials

 

Altres característiques

 • Totes les cabines disposen d’aïllament acústic d’uns 55dB
 • El paviment és d’una goma que afavoreix l’esmortiment del soroll
 • L’aire acondicionat és independent de la resta de l’edifici per a poder disposar de pautes pròpies i està especialment dissenyat per a reduir al màxim la remor de fons
 • Disposa d’una xarxa de comunicacions aïllada que permet la comunicació entre màquines però sense influència exterior.

Petit recull fotogràfic de la seva construcció