NR_N-2_task switching

Tipus: 
Conductual Adult
Responsable: 
BRANZI, Francesca
Requisits: 

Alt nivell de bilingüisme, destres, rang d'edat (18-25)

Estat: 
No actiu
Durada: 
45min
Descripció: 

És un nou experiment de task-switching en el qual el subjecte ha de classificar els estímuls que apareixen en la pantalla segons el criteri especificat pel cue.