Face recognition

Tipus: 
ERP Adult
Responsable: 
BAS, Jesús (BAUS, Cristina)
Requisits: 

Espanyols natius amb castellà com a primera llengua.

Estat: 
No actiu
Durada: 
30min
Descripció: 

 

L'objectiu de l'experiment és estudiar com diferents variables socials afecten al reconeixement de cares.

Aquest experiment consta de dues fases: primer hi haurà una fase de codificació on es mostren diferents estímuls i a continuació hi haurà una fase de reconeixement on s'haurà de discriminar entre aquells estímuls ja vists i altres nous.