Núria Sebastián ha estat designada membre de l'òrgan rector del Consell Europeu de Recerca

Breu descripció: 

La Comissió Europea ha nomenat avui vuit nous membres del Consell Científic, ...  Entre ens nomenats, hi ha la professora Núria Sebastián Gallés.

 

La Comissió Europea ha nomenat avui vuit nous membres del Consell Científic, òrgan rector del Consell Europeu de Recerca(ERC). Aquest nomenament s'integra dins la renovació prevista del Consell Científic que començarà a principis del 2013. El mandat dels nous membres durarà fins a finals del 2013, quan conclogui el Setè Programa Marc de Recerca de la UE.

Entre ens nomenats, hi ha la professora Núria Sebastián Gallés,experta en psicologia, pionera en la recerca de l'aprenentatge bilingüe en nadons, que actualment desenvolupa la seva recerca a la Universitat Pompeu Fabra (UPF) com a directora del grup en Adquisició i Percepció de la Parla (SAP) al Centre de Cognició i Cervell.

La presidenta de l'ERC, Helga Nowotny, ha donat la benvinguda als nous membres tot agraint la dedicació i la tasca feta pels anteriors, declarant al mateix temps que "la renovació de la tercera part dels membres del Consell Científic arriba en un moment crucial, quan ens preparem per a la transició cap a l'"Horitzó 2020". Ens trobem davant d'un augment continu de la demanda, especialment de joves recercadors d'arreu d'Europa, quan les perspectives del pressupost futur són ben incertes ".

[llegir més notícia] 

 

 

 

La Comisión Europea ha nombrado hoy ocho nuevos miembros del Consejo Científico, órgano rector del Consejo Europeo de Investigación(ERC). Este nombramiento se integra dentro de la renovación prevista del Consejo Científicoque comenzará a principios del 2013. El mandato de los nuevos miembros durará hasta finales de 2013, cuando concluya el Séptimo Programa Marco de Investigación de la UE.

Entre los científicos designados, se encuentra la profesora Núria Sebastián Gallés,experta en psicología, pionera en la búsqueda del aprendizaje bilingüe en bebés, que actualmente desarrolla su investigación en la Universidad Pompeu Fabra (UPF) como directora del grupo en Adquisición y Percepción del Habla (SAP) en el Centro de Cognición y Cerebro.

La presidenta de la ERC, Helga Nowotny,ha dado la bienvenida a los nuevos miembros agradeciendo la dedicación y la labor realizada por los anteriores, declarando al mismo tiempo que "larenovación de la tercera parte de los miembros del Consejo Científico llega en un momento crucial , cuando nos preparamos para la transición hacia el "Horizonte 2020". Nos encontramos ante un aumento continuo de la demanda, especialmente de jóvenes investigadores de toda Europa, cuando las perspectivas del presupuesto futuro son bien inciertas " .

[ ver más de la noticia]