Properties of Attention in Time and Modality - PATM

Tipus: 
ERP Adult
Responsable: 
MÜHLBERG, Stefanie
Requisits: 

Sense restriccions.

Estat: 
No actiu
Durada: 
150min
Descripció: 

Els participants hauran de realitzar una tasca de discriminació visual i tàctil. Al inici de cada sessió se'ls informarà quan és més probable que aparegui l'estímul que han de detectar. La modalitat sensorial més probable, tàctil ó visual, se'ls indicarà mitjançant una senyal al inici de cada prova. Abans de començar l'experiment es localitzarà la posició dels elèctrodes, ja que la sessió serà enregistrada mitjançant electroencefalografia (EEG) per analitzar les oscil·lacions cerebrals.