Mispronunciations detection Task

Tipus: 
Conductual Adult
Responsable: 
BIAU, Emmanuel
Requisits: 

Espanyols natius amb llengua castellana com a primera llengua.

Estat: 
No actiu
Durada: 
30min
Descripció: 

Volem provar les capacitats fonèmiques en castellà i veure si petits errors en una successió de frases curtes es poden detectar ràpidament.

La tasca consisteixi a detectar errors de pronunciació quan un italià parla del seu país i de la seva experiència a Espanya, en videoclips. El participant ha de respondre el més ràpid que pot quan escolta un error en la conversa.