Identification

Tipus: 
Conductual Adult
Responsable: 
SÁNCHEZ, Carolina
Requisits: 

L1 castellà. 

Estat: 
No actiu
Durada: 
90min
Descripció: 

L'experiment consisteix a veure uns vídeo d'un locutor articulant un determinat fonema, que s'ha d'identificar, escollint entre 3 opcions diferents, a cada moment al llarg de la presentació, segons la informació auditiva, visual o la seva combinació.