Gating

Tipus: 
Conductual Adult
Responsable: 
SÁNCHEZ, Carolina
Requisits: 

Castellà L1 

Estat: 
No actiu
Durada: 
45min
Descripció: 

Aquest experiment consisteix a veure uns vídeos d'una actriu articulant uns fragments de parla, en diferents condicions, audiovisualment, visualment o auditivament només. La tasca dels participants serà parar esment i identificar el fragment donat. Es tracta d'un experiment comportamental, per la qual cosa la resposta serà donada pressionant una tecla.