ORE

Tipus: 
ERP Adult
Responsable: 
MARTIN, Clara
Requisits: 

Sense restriccions.

Estat: 
No actiu
Durada: 
15min
Descripció: 

Tasca de visionat de cares a una pantalla d'ordinador.