Social preferences and learning

Tipus: 
Bebè
Responsable: 
SOLEY, Gaye
Requisits: 

Infants entre 7-8 mesos d’edat monolingües.

Estat: 
No actiu
Durada: 
45min
Descripció: 

Des de ben petits, els nens comencen a mostrar preferència per certs individus sobre altres en funció de diversos factors. No obstant això, els mecanismes i les conseqüències d'aquestes preferències són encara molt desconeguts. En aquest estudi, el seu nadó estarà assegut a la falda i mirarà vídeos de dues persones que tenen algunes característiques diferents (com és la llengua que parlen) i que ensenyen activitats o objectes diferents. Es mesurarà el temps que el seu nadó mira cada vídeo. L'estudi dura uns 10-15 minuts i vostè estarà amb el seu fill en tot moment.