Phonetics & Word Extraction

Tipus: 
Conductual Adult
Responsable: 
PI, Gisela
Requisits: 

Monolingües del català o monolingües del castellà (que quan eren petits només parlaven una de les dues llengües a casa). Edat entre 18 y 35 anys.

Estat: 
No actiu
Durada: 
30min
Descripció: 

L'estudi dura 15 minuts i consisteix de tres fases. En la primera, hi ha un entrenament bàsic de discriminació auditiva. En la segona, sentiràs una llengua marciana durant 10 minuts i posteriorment, en la darrera fase, caldrà que detectis quines de les paraules que sentiràs formen part d'aquesta llengua tan peculiar.