Categorization in infants

Tipus: 
Bebè
Responsable: 
IBAÑEZ, Alexandra
Requisits: 

Nens bilingües i monolingües.

Estat: 
No actiu
Durada: 
50min
Descripció: 

L’objectiu d’aquest estudi és doble. En primer lloc estem interessats en explorar com els nens aprenen els noms de les categories, és a dir, com s’adquireixen les paraules per designar un grup d’objectes que comparteixen propietats en comú però que tenen cada un el seu propi nom.

Sovint, la manera i el context en que aprenen una paraula també marcaran com la classifiquem i amb quin o quins objectes la relacionem. Per això també estudiarem quins elements del llenguatge modulen l’aprenentatge, prestant especial atenció al rol de la variabilitat en l’ús de les paraules.

Entendre com es duu a terme la categorització d’objectes ens permetrà aprofundir en la comprensió de l’associació entre paraules i conceptes i a descriure el paper que juga el llenguatge com a estructurador de la nostra ment durant els primers anys de vida.

El segon objectiu de l’estudi serà determinar si es donen diferències en l’aprenentatge d’aquestes associacions entre infants bilingües i monolingües fruit de la diferent experiència lingüística que han tingut.

Per contestar aquestes preguntes presentarem als nens dibuixos que per les seves característiques poden ser agrupats de diferents maneres i els associarem a un seguit de paraules.  En una segona fase testarem com han categoritzat aquests dibuixos analitzant la seva resposta visual.