Anticipation Ball

Tipus: 
Bebè
Responsable: 
BRINK, Kimberly
Requisits: 

Infants de 12 mesos.

Estat: 
No actiu
Durada: 
45min
Descripció: 

Pilota anticipatòria.

En aquest estudi avaluem si els infants de 12 mesos anticipen esdeveniments probables, així com també l’experiència que necessiten per anticipar un esdeveniment que comença sent improbable, però durant el transcurs del experiment augmenta la seva freqüència.

Per provar això, enregistrem dades del moviment dels ulls del bebè (amb la tècnica del eye-tracker) i avaluem el comportament anticipatòria en esdeveniments esperats/inesperats d’una pilota que surt d’un marc en forma quadrada amb diferent nombre de sortides.