OVVO

Tipus: 
Bebè
Responsable: 
Pi, Gisela - SAÉZ, Sara
Requisits: 

Bebès de més o menys 7 mesos d’edat.

Estat: 
No actiu
Durada: 
30min
Descripció: 

Aprenentatge de l’ordre de les paraules en bebès de 7 mesos.

La freqüència de les paraules i la prosòdia (entonació i accent), estan correlacionades amb l’ordre de les paraules. En les llengües OV (objecte - verb), les paraules més freqüents (com els articles o les preposicions) se situen al final, mentre que en les llengües VO (verb - objecte) se situen al principi. S’ha demostrat que els infants poden utilitzar la freqüència per identificar l’ordre de les paraules. De la mateixa manera, mentre les llengües OV mostren una intensitat major al inici de les frases, les llengües VO allarguen més les frases i mostren la intensitat cap al final.

En un experiment, per provar si els bilingües de llengües OVVO (per exemple, del japonès i l’anglès, respectivament) utilitzen l’entonació per identificar l’ordre de les paraules, es va crear un llenguatge artificial, que contenia una seqüència de síl·labes freqüents i infreqüents. La meitat dels participants van escoltar-la amb l’entonació VO i l’altra meitat amb la OV. Després d’això, els participants van escoltar frases amb síl·labes freqüents al principi i al final, però sense cap entonació, i es va calcular el temps d’atenció per cada tipus.

Els infants que havien escoltat l’entonació VO al principi, van aprendre a identificar les frases en VO i els que havien escoltat l’entonació OV, van mostrar preferència per les frases OV. Els infants monolingües, no van mostrar cap preferència per cap de les dues estructures.

Els resultats suggereixen que la prosòdia juga un paper important en l’aprenentatge de la gramàtica bilingüe. La qüestió ara és: els bilingües VO (català - castellà) tenen la mateixa habilitat?