Accent learning

Tipus: 
Bebè
Responsable: 
ROESSLER, Abeba
Requisits: 

Bilingües Castellà-Català i monolingües Castellà entre 18-20 mesos d’edat.

Estat: 
No actiu
Durada: 
45min
Descripció: 

Mostrem als nens unes fotos d'objectes coneguts i els anomenem amb el nom regular o amb un canvi d'una vocal. Després els nens veuen 2 objectes (un conegut d'abans i un altre no conegut) i mesurem el temps que el nen està mirant cada un. Fem servir la tècnica del "eye-tracking" que pot mesurar exactament on està mirant el nen en cada moment. Volem veure si els nens aprenen el "accent" i / o com triguen en acceptar el "petit error" del locutor. A més investiguem si hi ha diferències entre monolingües i bilingües en aquesta tasca, així que els nens bilingües estan més acostumats a paraules mal pronunciades i / o que hi ha paraules que són molt similars en català i castellà.