Audio-visual speech perception

Tipus: 
ERP Adult
Responsable: 
BIAU, Emmanuel
Requisits: 

Parlants de castellà dretans, sense problemes de visió ni auditius

Estat: 
No actiu
Durada: 
120min
Descripció: 

Cerquem participants per a un experiment que avalua la influència de la modalitat (àudio contra audiovisual) sobre la percepció de la parla i els detalls que recordem en funció de com és percebut l'estímul. Els participants hauran d'escoltar un discurs, amb vídeo i sense, i contestar a dos qüestionaris després de cada modalitat. Mentre els participants estan mirant als vídeos, es va gravant l'activitat cerebral amb una tècnica inofensiva que registra l’activitat de l'encefalograma.