Enhancement of visual perception based on haptic information transfer

Tipus: 
Conductual Adult
Responsable: 
PESQUITA, Anna
Requisits: 

Els subjectes han de ser parlants d'espanyol o català.

Estat: 
No actiu
Durada: 
60min
Descripció: 

Amb aquest estudi volem entendre millor el paper del tacte en el reconeixement visual d'objectes familiars. L'experiment una durada d’ aproximadament una hora, durant el qual va a tractar d'endevinar quins són els objectes que es va revelar en una pantalla.