Robot language

Tipus: 
Conductual Adult
Responsable: 
MARTÍNEZ, Daniela
Requisits: 

Cap requisit ni restricció

Estat: 
No actiu
Durada: 
15min
Descripció: 

En l'experiment escoltaràs, durant 2 minuts, uns sorolls produïts per unes màquines. Després dels 2 minuts ve una part de test en què escoltant parelles de sorolls similars als anteriors produïts per una màquina diferent. La teva tasca és indicar quin dels sorolls en cada parella s'assembla més als que escoltar durant els dos minuts anteriors.