Spanish Reading Comprehension

Tipus: 
Conductual Adult
Responsable: 
Jill Jegerski
Requisits: 

Edat mínima 18, parlant nadiu del Castellà

Estat: 
No actiu
Durada: 
50min
Descripció: 

Aquest és un estudi sobre la comprensió de les oracions. Les activitats que es duen a terme són: llegir oracions en castellà i contestar unes preguntes sobre les mateixes, fer una prova de llenguatge per escrit i respondre algunes preguntes sobre el teu historial lingüístic.