Linguistic and Non Linguistic Switching

Tipus: 
Conductual Adult
Responsable: 
MARNE, Paula
Requisits: 

Bilingües català-castellà de llengua materna catalana. Ha de tenir un mínim coneixement de l'anglès però no ha de ser alt.

Estat: 
No actiu
Durada: 
60min
Descripció: 

Amb aquest experiment volem estudiar com els parlants bilingües controlen les seves dues llengües durant la parla.

En anteriors experiments hem estudiat aquest tema amb parlants bilingües que tenien un nivell natiu en totes dues llengües (Català i Castellà). En aquest nou experiment, però, volem estudiar aquest tema amb parlant bilingües que no tinguin un coneixement avançat en una de les llengües. Per això demanem persones de llengua materna Catalana (és a dir, amb nivell natiu de Català), i amb baix nivell d’Angles. El nivell d’Anglès ha de ser suficient com per poder dir el nom d’uns quants dibuixos senzills. No obstant demanem persones que no parlin ni llegeixin habitualment en Anglès i, en definitiva, que dominin poc aquesta llengua.

L’experiment consistirà en dues tasques:

En la primera tasca es demanarà al/la participant que digui en veu alta el nom dels dibuixos que es presentaran, un per un,  en la pantalla d’un ordinador. Seran sempre els mateixos 8 dibuixos que s’hauran de dir en Català o en Anglès segons la bandera que aparegui a sobre del dibuix (la Catalana o l’Anglesa).

En la segona tasca es presentaran tres figures geomètriques de diversos colors. Dues d’elles seran a la part superior de la pantalla i la tercera a la part inferior. Es demanarà als participants que emparellin la figura geomètrica de la part inferior amb una de les dues figures de la part superior, segons la seva forma o el seu color. El criteri (forma o color) dependrà de si a la pantalla apareix la paraula “color” o la paraula “forma”. Aquesta tasca ens servirà per veure si els resultats obtinguts en la primera tasca (la de llenguatge) també es donen en contextos no lingüístics.

En totes dues tasques es mesuraran els encerta i també el temps de resposta dels participants.