Anomenar dibuixos

Tipus: 
Conductual Adult
Responsable: 
SADAT, Jasmin
Requisits: 

Bilingües (Espanyol/Català)

Estat: 
No actiu
Durada: 
120min
Descripció: 

L'objectiu d'aquest estudi és determinar la influència que el bilingüisme exerceix sobre l'accés lèxic en la producció de paraules aïllades. En aquest estudi parlants bilingües hauran de nomenar dibuixos en espanyol el més ràpid possible i intentant no cometre errors. La fi d'aquest treball és ampliar el nostre coneixement sobre la influència de diferents variables semàntiques i lèxiques en els processos de producció de la parla en parlants bilingües molt competents.