Maps 1.0

Tipus: 
Conductual Adult
Responsable: 
RODRÍGUEZ, Sara
Requisits: 

Persones nascudes a Espanya amb primera llengua el castellà.

Estat: 
No actiu
Durada: 
45min
Descripció: 

L'experiment consisteix en un joc format per uns mapes en els quals s'han d'unir parelles d'objectes.