Catala1ClozTest

Tipus: 
ERP Adult
Responsable: 
BRUNELLIÈRE, Angèle
Requisits: 

Natius de llengua catalana

Estat: 
No actiu
Durada: 
25min
Descripció: 

La nostra recerca es centra en com el cervell construeix el significat de les oracions.