Dissociation

Tipus: 
Conductual Adult
Responsable: 
SÁNCHEZ, Carolina
Requisits: 

L1 castellà

Estat: 
No actiu
Durada: 
30min
Descripció: 

L'objectiu d'aquest estudi és investigar els mecanismes pels quals som capaços d'extreure informació visual mentre veiem parlar algú i usar aquesta informació per predir el que sentirem a continuació en la frase.

En aquest experiment presentarem uns vídeos de frases en espanyol, i els participants hauran de detectar la congruència o incongruència audiovisual dels mateixos (tasca 1), i si la primera part (presentada visualment) i la segona (auditiva), pertanyen a la mateixa frase o no (tasca 2).