Audio tactile integration in the flutter range

Tipus: 
Conductual Adult
Responsable: 
SOTO, Salva - DECO, Gustavo – PANNUZI, Mario
Requisits: 

Sense restriccions.

Estat: 
No actiu
Durada: 
240min
Descripció: 

L'experiment consisteix en mesurar els llindars de detecció tàctil i àudio per estímuls vibratoris a freqüències baixes (10-50 Hz). L'objectiu principal és analitzar com  integren els senyals vibratoris l’oïda i el tacte.