Pink Elephant

Tipus: 
Conductual Adult
Responsable: 
GARCIA, Guillermo
Requisits: 

Bilingües CAT-ESP (min. 70%-20%).

Estat: 
No actiu
Durada: 
60min
Descripció: 

L’experiment consisteix en un joc en que s’ha d’anomenar uns objectes que apareixen en unes cartolines.