Continuation

Tipus: 
Conductual Adult
Responsable: 
SÁNCHEZ, Carolina
Requisits: 

Espanyol

Estat: 
No actiu
Durada: 
20min
Descripció: 

L'objectiu de l'estudi és investigar si quan algú ens parla durant una conversa, som capaços d'extreure informació d'una modalitat (visual o auditiva) a l'altra, per millorar d'aquesta forma la comprensió del missatge. L'experiment consisteix en veure una sèrie de frases, la primera part auditiva i la segona visual, i respondre si ambdues es continuen (formen part de la mateixa frase) o no es continuen.