Face language priming

Tipus: 
Conductual Adult
Responsable: 
MARTIN, Clara (Charlotte)
Requisits: 

Bilingües amb fluïdesa en Català i Castellà.

Estat: 
No actiu
Durada: 
90min
Descripció: 

Consisteix en realitzar quatre petites tasques on inicialment es realitza la visualització de diferents fragments de vídeo i posteriorment es responen diverses preguntes.