Georgetown

Tipus: 
Conductual Adult
Responsable: 
MARTIN, Clara - GARCIA, Xavier
Requisits: 

Bilingües/Monolingües natius Espanyol/Català

Estat: 
No actiu
Durada: 
120min
Descripció: 

En aquest estudi pretenem analitzar les diferències en l’execució de diverses tasques comparant bilingües natius amb monolingües. Les tasques consisteixen en el següent:

1) RM: Els participants han de respondre quina imatge completa una sèrie seguint criteris lògics.

2) ST: Els participants han d’indicar el color en què es presenta un estímul visual.

3) AG: Els participants han de pitjar un botó quan escolten un determinat fonema durant un presentació auditiva.

4) ASRT: Els participants han d’indicar la posició d’un estímul visual en una matriu simple.

5) DL: Els participants han de respondre a una pregunta sobre l’estímul presentat.