Rate sounds - Tasa de sonidos

Tipus: 
Conductual Adult
Responsable: 
SCHMITZ, Judith
Requisits: 

Es necessiten persones que parlessin només Espanyol amb el seu pare i la seva mare quan eren joves.

Estat: 
No actiu
Durada: 
30min
Descripció: 

En l'experiment escoltaràs diferents sons i tens que valorar si els sons són sons bons o dolents del castellà.